top of page
Salud y Seguridad
hojas verdes en verde

Zdrowie i bezpieczeństwo

C.I. AgroGaira S.A.S. w zakresie ochrony środowiska angażuje się w ochronę rodzimych ekosystemów i bioróżnorodności gospodarstwa, unikając wylesiania i polowań na zwierzęta, utrzymując zdrowe gleby, chroniąc źródła wody, oszczędzając energię, ograniczając stosowanie chemikaliów oraz udzielając pracownikom wskazówek dotyczących wyboru i stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla klimatu.

bottom of page